Installatieadvies & Projectmanagement

Voltz Installatieadvies en Projectmanagement is een nieuwe onderneming met toch 20 jaar ervaring met als doel het verwezenlijken van installatieopdrachten. Voltz biedt opdrachtgevers technisch duurzame en verantwoord maatwerk advies op het gebied van elektrotechnische installaties. Daarnaast verzorgt Voltz projectbegeleiding in het realiseren van gebouwgebonden installaties.

Intro large entrance black and white

Services

Installatieadvies

Na overleg met opdrachtgevers omtrent de vraag stelt Voltz een plan/ontwerp op over de haalbaarheid, mogelijkheden, kostenraming om de plannen van de opdrachtgever te realiseren.

Projectmanagement

Tijdens het realiseren van de opdracht houdt Voltz nauwgezet het oog op de planning en budgetten van het project. Door tijdige rapportages en aansturing van de projectgroep ontzorgt Voltz de opdrachtgever.

Installatieadvies

Installatieadvies

Het installatieadvies van Voltz heeft betrekking op de volgende installaties:

Elektrotechnische installaties, verdeelinrichtingen en verdeelsystemen

Verlichtingsinstallaties en noodverlichting

Communicatie installatie en Data netwerken

Beveiliging installaties

Brandmeld en ontruimingsinstallaties

Inbraakbeveiliging

Camera installaties

Toegangscontrole en intercominstallaties

Onderhoud en beheer

Controle en inspecties van installaties door derden

Facilitair meldpunt ROC Amsterdam en Flevoland

ROC Amsterdam en Flevoland

Voltz biedt ondersteuning aan Facilitair meldpunt ROC Amsterdam en Flevoland. Voltz is verantwoordelijk voor volgende werkzaamheden en taken:

 • Registreren en afhandelen van meldingen op installatietechnisch gebied;

 • Overleg met locatie managers;

 • Aanvraag en beoordeling van offertes van diverse leveranciers;

 • Verstrekken van opdrachten en aansturing van leveranciers;

 • Controle en beoordeling van onderhoudsrapportages;

ZAAM interconfessioneel Voorgezet Onderwijs

ZAAM interconfessioneel Voorgezet Onderwijs

In opdracht van ZAAM voert Voltz inspecties op uitgevoerde werkzaamheden, onderhoud en beheer van diverse locaties uit. Tevens geeft Voltz installatie advies voor nieuwe te realiseren projecten binnen Stichting ZAAM.

Voltz is verantwoordelijk voor volgende werkzaamheden en taken:

 • Uitzetten van offerteaanvragen

 • Beoordelen van de offertes

 • Uitwerken van installatiewensen in een ontwerp

 • Plannen van de werkzaamheden

 • Opleveringen van leveranciers

 • Opstellen van rapportages en kostenramingen van diverse installaties

Brandmeldinstallaties op 10 locaties van Stichting Samen Tussen Amstel en IJ

Breedveld & Schröder

In opdracht van Breedveld & Schroder voert Voltz projectbegeleiding bij het realiseren van nieuwe brandmeldinstallaties op 10 locaties van Stichting Samen Tussen Amstel en IJ ( St. Staij)

Voltz is verantwoordelijk voor volgende werkzaamheden en taken:

 • Ontwerp van brandmeldinstallatie

 • Opstellen van planningen

 • Onderhouden van contacten met locaties en leveranciers en andere bouwpartijen

 • Aansturing van monteurs

 • Tijdige en kwalitatief hoogwaardige oplevering van het project

PROJECTMANAGEMENT

Projectmanagement van Voltz heeft betrekking op de volgende activiteiten:

 • Aansturen, controleren en motiveren van het projectteam;

 • Beoordelen van aanvraag, voorlopig ontwerp, begroting en prijsvorming van projecten conform Programma van Eisen en bestek;

 • Beheersen van kostenontwikkeling en rapporteren aan directie/leidinggevende;

 • Bewaken van voortgang van de projecten met de juiste en tijdige inzet van middelen;

 • Deelnemen aan (bouw)vergaderingen, vastleggen van gemaakte afspraken;

 • Onderhouden van contacten met klanten, leveranciers en andere bouwpartijen;

Adviesmanagement
Grote open hal
Project Flevoziekenhuis
Patchkast

Achtergrond

Goran Fajkovic

Na 20 jaar met veel plezier gewerkt te hebben bij een installatiebedrijf heb ik besloten mijn talenten op een andere manier te gebruiken. Door meer verantwoordelijkheid te dragen haal ik meer voldoening uit mijn werkzaamheden. Ik werk nu meer als partner met de opdrachtgevers en kan op die manier mijn kennis en ervaring beter uitdragen. Derhalve heb ik de stap gewaagd en is Voltz als bedrijf opgericht.

Goran Fajkovic

Clients

Voltz is werkzaam voor de onderstaande opdrachtgevers

top